ČAS SE NACHÝLIL. DODRŽUJETE NAŘÍZENÍ GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nový soubor požadavků, které stanovují formální předpisy pro ty, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje občanů a obyvatel Evropské unie.

Důsledkem porušování nařízení GDPR mohou být finanční postihy:

€20M
Max. pokuta ve výši 20 mil. € za nedodržování
4%
4 % z celkového obratu společnosti za uplynulý finanční rok

Získejte jasný obraz o vaší úrovni rizik

Získejte specializovanou pomoc od profesionála Ivanti: