JAK TO UMOŽNIT S EFEKTIVNĚJŠÍ ANALÝZOU DAT.

Panely a zprávy Xtraction mohou podle analýzy Enterprise Management Associates umožňovat výjimečný dialog a spolupráci — jak napříč IT, tak mezi IT a podnikem. Panely a měření mají podporovat netechnické a technické uživatele se zaměřením na řídící procesy, projekty a servisní úrovně.

    Stáhněte si zprávu dnes: